Browsing: Europa

Meerdere landen
0

Terwijl onlinehandelaar Amazon en de Duitse vakbond Verdi twisten over de arbeidsvoorwaarden in Duitsland, gaat Amazon drie nieuwe distributiecentra bouwen in Polen. Van daaruit zullen in eerste instantie vooral de klanten van Amazon.de beleverd worden, maar Amazon benadrukt dat het niet van plan is bestaande distributiecentra te sluiten of te verhuizen.

Meerdere landen
0

Van 25 juli tot 21 september is in Utrecht Huis van Eutopia te zien. Het gaat over bijzondere plekken in Europa. De sociale, politieke, geografische en historische grenzen van Europa worden afgetast en blootgelegd in een huis van vijf kamers.

Meerdere landen
0

De Europese Unie heeft voor de periode tot 2020 verscheidene economische prioriteiten gesteld. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de Europese 2020-strategie en het Euro Plus-pact. In het Europees Semester komen de economische prioriteiten en het begrotingstoezicht en macro-economische toezicht van de Europese Unie samen. In het Meerjarig Financieel Kader legt de Europese Unie voor een periode van zeven jaar vast hoeveel de begroting van de Europese Unie jaarlijks maximaal mag bedragen en waaraan dat geld besteed zal worden.

Meerdere landen
0

Gezien de massale werkloosheid en de aanhoudende recessie in Europa heeft Brussel meerdere EU-landen respijt gegeven bij het terugdringen van hun begrotingstekort. Behalve Nederland, gaat het om Spanje, Frankrijk, Polen, Portugal en Slovenië. Met het uitstel hoopt de commissie het dringend gewenste economisch herstel niet te dwarsbomen.

Meerdere landen
0

Wilt u zakendoen in Europa of uw activiteiten daar uitbreiden? Kom dan op 20 juni naar de Europa Challenge in Den Haag. Ga in gesprek met ons netwerk van experts en ontdek waar uw kansen liggen over de grens.

Meerdere landen
0

Afgelopen week vond in de Balie in Amsterdam de conferentie ‘The Dwarfing of Europe’ plaats. Europa, China, India en Brazilië discussieerden met elkaar over de konsekwenties van de nieuwe machtsverhoudingen in de wereld voor de positie van Europa en de blik van de rest van de wereld op Europa. Inzaken.eu was van de partij. Paul Scheffer, professor Europese Studies van de Universiteit van Tilburg, die de conferentie mede voorbereid had, had een mooie naam voorgesteld. ‘The Dwarfing of Europe’ was een titel van een opstel van de beroemde historicus Toynbee waarin hij de afnemende rol van Europa aan de orde gesteld had. En die titel vond hij wel een toepasselijke naam voor de conferentie in Amsterdam.

Meerdere landen
0

De Grand Pasar, onderdeel van de Tong Tong Fair en georganiseerd in een van de grootste tijdelijke onderkomens van de wereld, is de grootste Oost-West-beurs van ons land, en waarschijnlijk ook van Europa. Er zijn honderden standhouders, van wie een deel speciaal voor dit evenement uit Zuidoost-Azië overkomt.

Meerdere landen
0

Focus China – Europa is een blog over zaken tussen Europa en China. Het is de interactieve vervanging van de vroegere e-nieuwsbrief ‘China-Europa Business Talk’.

Meerdere landen
0

In het kader van de Vrede van Utrecht (1713 -2013), waar Kasteel Amerongen onderdeel van uitmaakt, is er in het onderhuis van Kasteel Amerongen een tentoonstelling te zien over het diplomatenleven van de familie Van Reede.

Meerdere landen
0

Het Comenius-programma richt zich op alle niveaus van het onderwijs, van kleuter-en basis- tot en met middelbare scholen. Het programma is bestemd voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs: met name leerlingen en leerkrachten, maar ook lokale overheden, vertegenwoordigers van ouderverenigingen, niet-gouvernementele organisaties, lerarenopleidingen en universiteiten.