Hongarije
0

Na de enorme klaagzang gedurende de afgelopen weken over hoe het is en wat er allemaal niet goed gaat is het tijd om aan te geven waarom de Hongaren en de Hongaarse ondernemers zelf geen oplossingen gevonden hebben, of proberen te vinden. Er zijn voldoende terreinen waarop de Hongaren heel goed zijn.Zeker op landbouwgebied en de kwaliteit van landbouwproducten is Hongarije bepaald sterk te noemen, alhoewel de werkwijze niet altijd even logisch voorkomt. Hongaarse artsen zijn heel goed, zeker als gekeken wordt naar de hulpmiddelen die hen gemiddeld ter beschikking staan. Winkelpersoneel mag wat klantvriendelijker en vakbekwamer zijn, maar hoe geweldig aardig en behulpzaam is de gemiddelde werknemers niet in zijn of haar vrije tijd. Veel Hongaren doen nog altijd handwerk. Hongaren kunnen zich thuis en op het werk maar al te vaak geen moderne hulpmiddelen veroorloven, gewoon omdat het te duur voor ze is. Import machines en gereedschappen zijn in verhouding duurder dan arbeidslonen. Het gras wordt intussen (gelukkig) nog maar zelden met de zeis gemaaid, maar de maaimachines met passende capaciteiten ontbreken vaak nog. Grote machines worden relatief zelden nieuw aangeschaft. De geïmporteerde afdankertjes uit “rijke” landen zijn vaak nog goed genoeg. Veel Hongaren doen werk dat ze zelf niet hebben uitgezocht. In het oude systeem kregen ze wel is waar (vak-) opleidingen, maar werk kregen ze te vaak in een andere branches toegewezen. De werknemers werden ook niet echt aangemoedigd om bij te leren: veel “omhoog gevallen” chefs vreesden voorbij gestreefd te worden door hun eigen personeel. Laten we eerlijk zijn, dom zijn de Hongaren zeker niet, wat ontbreekt is het kweken van interesse en een beetje aanmoediging.Er zijn voldoende grote namen bekend van (geëmigreerde) Hongaren in, of vanuit, de meest uiteenlopend branches. Om er zo maar eens een paar te noemen: Frans List en Béla Bartok: componisten, Jozsef Laszlo Biro: uitvinder van de balpen, William Fox: Fox studio’s, Andy Grove: Intel corporation, Harry Houdini: goochelaar, Peter Lorre: acteur, Joseph Pulitzer: uitgever en naamgever aan de Pulitzer-prijs, Josef Ganz: locomotiefbouwer en ontwerper van de Volkswagen, Ferenc Puskás: voetballer, Erno Rubik: wiskundige “Rubik’s Cube”, Ignác Semmelweis: medicus, ontdekker van de oorzaak van kraamvrouwenkoorts, Charles Simonyi: computerdeskuundige-bedenker van het WYSIWYG (What You See Is What You Get) systeem, George Soros: belegger en filantroop, Viktor Vasarely: moderne kunst en schilder, Elie Wiesel: Nobelprijswinnaar (vrede) en ga zo maar door. Opvallend is, dat de meerderheid van de grote Hongaren buiten Hongarije bekend is geworden.

Hongarije
0

Ondanks dat deze serie niet over het gebruik van thermaal baden gaat, kunnen de gebruiksadviezen niet vaak genoeg herhaald worden. Daarom ook hier. Mensen die bekend zijn met thermaal water of sauna’s weten over het algemeen van nature wanneer het thermaal water goed voor hen is en wanneer niet. In de loop der jaren heb ik te veel mensen moeten helpen bij hun medische repatriatie na verkeerd of te langdurig thermaal bad gebruik, of wanneer die toeristen geen goede thermaalbad conditie bezaten. In de eerste plaats wordt thermaal water door het Hongaarse gezondheidszorg ministerie gecontroleerd en gekwalificeerd. Aan vrijwel alle gekwalificeerde therapie-baden zijn artsen verbonden die kunnen adviseren en op de hoogte zijn met de kwaliteiten van het water. Twijfelt een toerist aan zijn of haar gezondheid of conditie, ga dan naar een erkend bad en vraag vooraf om een vrijblijvend advies. Is er in de vakantieplaats geen arts aan het bad verbonden, vraag dan advies aan een plaatselijke huisarts. Alle Hongaarse artsen zijn onderwezen in het gebruik en toepassen van thermaal water. Wanneer U zeker weet dat U 100% gezond bent en een goede conditie bezit, kunt U een kwartiertje, 20 minuten in het water gaan. Kies de temperatuur van het bad aanvankelijk niet te hoog en wanneer het water warmer is dan 30-32 graden, gebruikt U het bad zeker niet sportief. Na het baden spoelt U zich goed af. Een grote massa thermaal water kent enkele algemene risico’s, die U zich misschien niet realiseert maar die bij sauna gebruikers – waarschijnlijk – wel bekend zullen zijn. Zo is door de warmte de hoeveelheid zuurstof in de lucht boven het water minder. Dat heeft tot gevolg dat de longen harder moeten werken om toch voldoende zuurstof binnen te krijgen, wat een grotere belasting van het hart betekent. Daarom is het verblijf in thermaal baden niet aanbevolen (toegestaan) voor hart-, long- en bloeddrukpatiënten. Enkele baden die wel voor zulke patiënten – onder medisch toezicht – geschikt zijn, zijn het grottenbad in Miskolc-Tapolca en het ziekenhuisbad in Balatonfüred.

Hongarije
0

Voor de lokale bevolking betekent het baden in de moderne vernieuwde thermaal baden vaak baden in een luxe die ze niet kunnen betalen en voor de “echte” toeristen is de infrastructuur vaak onvoldoende. Om een verhelderende vergelijking te maken zeg ik wel eens dat menig thermaal complex functioneert als een soort Hilton hotel in de woestijn. Met alles erop en eraan is het voor de Bedoeïenen te veel van het goede en voor toeristen uitsluitend geschikt als transit overnachting en zakelijk gezien waarschijnlijk niet zo’n succes. Natuurlijk, er zijn intussen plaatsen waar luxe en comfort de standaarden royaal halen en er zijn plaatsen waar zelfs een toeristische infrastructuur van de grond komt. Wie zijn eigenlijk de nationale en internationale thermaal toeristen, wat zoeken ze en wat verwachten ze.

Hongarije
0

MT-Zrt. en de regionale Tourist Board Ambten plannen het toerisme voor de komende jaren. Daar dragen ze niet veel aan bij, want dat is iets dat binnen de “nieuwe” markt economie aan de privé ondernemers is voorbehouden. Meestal zijn de toekomst visies gebaseerd op wat de nationale of regionale Tourist Board graag zou zien. Markt onderzoek vindt niet of nauwelijks plaats en als het al plaats vindt is het resultaat pas goed wanneer de uitkomst laat zien, wat de opdrachtgever vooraf verwacht. Hulp aan de branches betekent in de praktijk dat op politiek niveau (aan de hand van de marketing strategie) wordt bepaald welke branches en thema’s voor nationale of Europese subsidies in aanmerking komen.

Hongarije
0

Een duidelijke verstoring van het systeem werd veroorzaakt door de komst van de eerste individuele toeristen, toeristen zonder groepsbinding, kort voor de 70-er jaren. Dat waren de toeristen met visa op zoek naar pensions die nog niet bestonden en kampeerders met tent of caravan op zoek naar kampeerplaatsen (campings) die ook nog uitgevonden moesten worden. Vaak ging het om toeristen op doorreis naar en van Griekenland of Turkije. Soms waren het gastarbeiders die onderweg waren naar, of van, hun jaarlijkse familiebezoek. De pension zoekers vonden aanvankelijk onderdak bij kamerverhuurders die daarvoor speciale toestemming hadden en nu voor een belangrijk deel bekend staan onder de noemer “dorpstoerisme”. Kampeerders werden uiteindelijk ondergebracht op militaire mobilisatie terreinen die op dat ogenblik niet werden gebruikt, maar waar wel de nodige (eenvoudige) infrastructuur aanwezig was en een bord “Kemping” boven de ingang kregen. De leiding kwam in handen van de provinciale vreemdelingenverkeersambten en waren als zodanig “staatscampings”. Van meet af aan moesten de individuele toeristen zich zelf bezig houden. Natuurlijk waren er wel geïnteresseerde gastgevers die voor hun gasten bezigheden zochten, maar dat was zeker geen algemeen gebruik. De toeristische infrastructuur is nog altijd niet optimaal, maar beter dan het geweest is. De toeristische infrastructuur is afhankelijk van de heersende cultuur. Het aanpassen van cultuur en tradities aan internationale normen is vele malen moeilijker.Publiek toegankelijke projecten die geschikt waren voor individuele buitenlandse toeristen zijn natuurlijk zwembaden. De individuele toeristen konden ook naar de musea, maar moesten daar genoegen nemen met de Hongaarse uitleg. Zelfs nu nog lijkt het aantal musea met volledig – naar moderne talen – vertaalde beschrijvingen van de tentoonstellingen op de vingers van één hand te tellen. Voor individuele toeristen en liefhebbers worden intussen wat programma’s georganiseerd die uiteindelijk grote overeenkomst vertonen met de oude groepsprogramma’s.

Hongarije
0

Het antwoord is even simpel als doeltreffend: op toeristisch gebied ligt het geld hier bijna voor het oprapen, maar niet voor iedereen en niet voor iedere activiteit. Verblijfplaatsen zoals hotels, campings en pensions worden over het algemeen verre van optimaal benut. De gemiddelde bezettingsgraad komt nauwelijks boven de 50%.Vakmensen zullen de volgende vragen hebben: heeft Hongarije natuurlijke toeristische mogelijkheden? Heeft Hongarije voldoende sportieve mogelijkheden? Heeft Hongarije een toeristisch bruikbare geschiedenis? Kan je in Hongarije watersport uitoefenen? Heeft Hongarije iets UNIEKs? Nog interessanter is de vraag welke toeristische richtingen niet onderkend worden (waar nog wat te verdienen valt) en waarom worden niet alle mogelijkheden voldoende onderkend?

Hongarije
0

Hongarije en de toerisme industrie
Voor de criticasters die menen dat ik de volgende beterweter ben die komt vertellen hoe alles moet en in zijn werk gaat, stel ik mij graag eerst even voor: sedert 1982 zijn mijn vrouw en ik bekend in Hongarije. In 1992 was ik initiatiefnemer en mede oprichter van de van de “Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége” of wel de “Hongaarse Camping Branche Organisatie”, een zustervereniging van de Nederlandse “RECRON”, (RECReatie Ondernemers Nederland). Voor de toeristische Hogeschool in Boedapest, het KVIF, schreef ik in 1998 een handboek over camping management dat met een subsidie van de staatssecretaris voor toerisme is uitgegeven. Over 2005 ben ik – als een soort oeuvreprijs – in aanwezigheid van de Hongaarse premier, als camping manager van het jaar in het zonnetje gezet. Nu ben ik nog altijd bestuurslid van het Hongaarse campingverbond en vertegenwoordig ik de Hongaarse campings in de Europese Federatie van Camping Organisaties “EFCO&HPA”.

Hongarije
0

In dit Hongaarse verkiezingsjaar was een lokale vereniging voor ouderen was zo aardig om ons uit te nodigen voor een cabaret avond. Wij kregen zoals iedereen gratis “ere” toegangskaartjes om het lokale cultuurcentrum binnen te komen en als buitenlanders werden we zelfs volledig begeleid, want stel je eens voor dat wij het Hongaarse cabaret niet zouden begrijpen. Bij het naar binnen gaan werden we al gelijk geconfronteerd met de regionale parlementskandidaat van de socialistische partij, een fraai beschilderde (niet natuurlijke) blondine waarvan de leeftijd onder het plamuur- en verfwerk werk niet goed geschat kan worden en – wanneer ze er niet bij is – Barbie wordt genoemd.

Hongarije
0

Het klimaat heeft mediterrane trekjes, de bevolkingsdichtheid is prettig laag, het landschap bestaat grotendeels uit natuurgebieden in glooiend terrein en files en bedrijventerreinen met zichtlocatie zijn nog onbekend. Mocht iemand Het Dorp van Wim Sonneveld willen voorzien van passende couleur locale, inclusief ‘kar met paard’, dan is dat hier in het zuidwesten van Hongarije geen enkel probleem.

1 36 37 38