Hongarije
0

Zoals het een goede Nederlander betaamt, bemoei ik mij nog wel eens met andermans zaken. Ik bezoek zelfs regelmatig de lokale gemeenteraad- en commissievergaderingen. Dat is de manier om op de hoogte te blijven over wat er leeft. Wie mijn stukjes regelmatig leest kent mijn mening en weet hoe moeilijk of moeizaam procedures kunnen zijn en verlopen, wanneer die procedures niet van te voren bekend zijn.

Hongarije
0

…schreef Bredero in een van zijn kluchten die hij waarschijnlijk rond 1612 schreef.

Het kan verkeren zeggen we ook nu weer, wanneer we de jongste Hongaarse geschiedenis aanschouwen. Alleen is het geen klucht, maar een droevige bittere ernst waar een land en haar volk mee geconfronteerd wordt en iedereen zich af kan vragen wat het einde zal zijn en of het beoogde doel bereikt wordt. Wat is het geval?

Hongarije
0

Dat Kerstmis niet voor iedereen een groot feest is, is niets nieuws. Het grootste deel van de niet Christelijke wereld kent wellicht de betekenis en de achtergrond van Kerstmis niet eens. Vanuit de Christelijke wereld en het kapitalistische deel van de niet Christelijke wereld wordt zelfs wel gedacht dat Kerstmis gerelateerd is aan een Kerstman uit Lapland die met zijn slee achter Rudolf aan door de lucht komt vliegen om de cadeautjes van de verschillende Handelshuizen te bezorgen. Maar dat is fout, dat is helemaal fout, want sedert wij de Hongaarse campings op de Europese Camping Conferentie in Zweden hebben vertegenwoordigd, komt de Kerstman op een bromfiets (of was het een scootmobiel?) want wij hebben met veel genoegen en smaak Rudolf verorberd. Voor nog weer anderen is Kerstmis geen feest omdat zij geen “middelen” voor een feest hebben. Die anderen leven in een zekere armoede en voor de armen die ooit “welvaart” hebben gekend, is het zien van kerstvreugde met alle materiële verschijnselen er omheen meestal pijnlijker dan voor armen zonder ervaring.

Hongarije
0

Heel lang geleden, ongeveer 6 jaar geleden, toen wij ons huidige Hongaarse huis kochten, was onze enige bedenking een enorme dennenboom in de voortuin die het licht weg nam uit onze kamer en ons uitzicht vergalde. Maar, dachten wij gelijk, een boom kan je omzagen en wij vergaten gemakshalve alle rompslomp die daarbij komt kijken.

Hongarije
0

Zo ook in Hongarije waar de overledenen zo nationaal herdacht worden dat het een nationale vrije dag oplevert. Uit praktische overwegingen hebben de Hongaren niet vandaag, maar gisteren, aansluitend aan het weekeinde, hun vrije dag gebruikt om naar de kerkhoven te gaan, om daar hun overleden familieleden, vrienden, bekenden te bezoeken en te herdenken.Weken van tevoren staan de winkels al vol met speciale glazen kaarsenpotten, houders voor waxinelichtjes, echte en plastic bloemen en bloemstukjes, die in de weken voor Allerheiligen al naar de graven worden gebracht. Legio zijn ook de Hongaren die langs de weg de chrisanten uit hun tuinen verkopen om de graven mee te versieren. Het begint echt al weken van tevoren omdat op één dag niet alle overledenen in het land bezocht kunnen worden. Het aantal gelegenheidskilometers dat verreden wordt is gigantisch, nog afgezien van de extra openbaar vervoersmogelijkheden die overal in het land aangeboden worden.

Hongarije
0

Vanmorgen, 29 oktober, om een uur of zes werd ik goed wakker geschud door een “sociaal” berichtje van een bekend “sociaal netwerk” op het Internet, waar ik tegen wil en dank lid van ben. Het Hungarian Business Netwerk (HBN), liet zijn mede sociaal netwerkers weten dat de Spar in het oosten van Hongarije, in Martfű, voor 600 miljoen Forinten een nieuwe vestiging heeft geopend.

Hongarije
0

Net zoals de meeste landen heeft Hongarije een aantal nationale feest- en gedenkdagen. Het gebeurt niet vaak dat twee tegenstrijdige gebeurtenissen op één dag samen vallen, maar 23 oktober is zo’n dag en die dag hebben we net achter de rug. Op 23 oktober herdenken de Hongaren het uitbreken van de opstand in 1956 tegen het stalinistische regime in wat toen de “Hongaarse Volksrepubliek” heette. Herdacht worden in de eerste plaats de slachtoffers die bij die opstand zijn gevallen. Op 23 oktober wordt ook het ontstaan van de huidige “Hongaarse Republiek” in 1989 gevierd. Is het een toeval dat beide gebeurtenissen gelijktijdig gevierd worden? Of was het misschien wel geraffineerd en weldoordacht? We zullen de loop der gebeurtenissen aan ons voorbij laten gaan en onze conclusies trekken.

Hongarije
0

Het oorspronkelijke artikel was binnen een week na de Hongaarse gemeenteraadsverkiezingen publicatie klaar, maar toen gebeurde iets onverwachts. Het artikel dat nu voor u ligt is het oorspronkelijke, aangevulde verhaal.

Hongarije
0


Na de milieu ramp die afgelopen week in het Hongaarse Bakonygebergte, bij de stad Ajka, heeft plaats gevonden, wordt er vanuit verschillende richtingen weer driftig gespeculeerd. De veronderstellingen worden door de een versterkt en door anderen weer afgezwakt. Een van de neveneffecten van de ramp, waar over gespeculeerd wordt en waar over persberichten verschijnen, is de mogelijkheid dat de rode giftige modder in de Donau komt en de gruwelijke effecten die het in de Donau kan veroorzaken.

Hongarije
0

Wanneer wij vroeger door het Hongaarse Bakony gebergte trokken werden wij getroffen door de extreme schoonheid van het landschap waar wegen doorheen liepen met merkwaardige hard rood-bruin gekleurde bermen, maar ook door vieze industriële kabelbaantjes en grote fabrieken. Er werd ons al snel verteld wat het allemaal voorstelde maar, voordat ik dat aan mijn tekstverwerker toevertrouw, zal ik eerst aangeven waar het Bakony-gebergte ligt en welk gedeelte van dat Bakony-gebergte betrokken is bij het grote ongeluk dat van de week door de breuk van een reservoir-wand heeft plaatsgevonden.

Hongarije
0

Hongarije werd er van verschillende kanten om veroordeeld. Vooral vanuit het altijd “beter” wetende buitenland. Maar voor de nieuwe Hongaarse premier Orbán Victor was het een logische stap. Zelfs schreeuwerige, zo niet verwijtende, druk vanuit verschillende landen en instituten, onder andere vanuit de EU en het IMF mochten niet baten. Banken en financiële instellingen in Hongarije die jarenlang profiteerden van – in de privatisering doorverkochte belasting alternatieven – banken die over de ruggen van zelfs de armste Hongaren grof geld verdienden, banken die door hun hebzucht huisden en kantoor hielden in de meest luxe panden en paleizen, die banken en ook financiële instellingen zouden een bankbelasting moeten gaan betalen om de staatsschuld te helpen lenigen.

Hongarije
0

Op 16 juli 2010 heeft het Hongaarse toerisme de kans gekregen om haar woordje te doen in de grote zaal van het Hongaarse parlement. Zoveel vertegenwoordigers wilden hun zegje doen, dat behalve voor de vertegenwoordigers van het toerisme nauwelijks nog plaats was voor politici en de secretaresses natuurlijk.

Hongarije
0

De laatste weken was de Hongaarse financiële situatie verschillende keren in het nieuws. Aan de ene kant goed natuurlijk, want er wordt maar zelden over Hongarije geschreven, aan de andere kant geen reden om blij te worden, want wanneer over Hongarije geschreven wordt is het hoofdzakelijk negatief of over zaken waar ‘men’ zich zorgen over maakt.’Hongarije InZaken’ vormt hierop een uitzondering, maar ja, dat zit ook in de naam en in de doelstellingen van ‘Hongarije InZaken’ ingebakken.

Hongarije
0

Het zat er in en weldenkende mensen zagen het aankomen. Ruzie tussen Hongarije en Slowakije. Tussen Hongarije en andere buurlanden broeit het min of meer een beetje. Hoe komt dat eigenlijk? Voor het antwoord moeten we terug naar de eerste wereldoorlog en naar de afloop van de eerste wereldoorlog:

Hongarije
0

Nou, niet alleen in Den Haag woonde een Graaf, Boedapest had er ook ‘n paar. Van die Graven in Boedapest is Graaf István (Duits: Stefan) Széchenyi (Seetsjenjie) vrijwel de enig overgebleven Graaf wiens naam in vrijwel iedere Hongaarse gemeente ergens op een straatnaambordje gevonden kan worden. Széchenyi (1791-1860) is ook de vrijwel enige Hongaarse Graaf waar iedere Hongaar wel van gehoord heeft en met ontzag over praat. Tot de belangrijkste wapenfeiten van Graaf Széchenyi horen ongetwijfeld de Ketting brug (Lánc híd) die ook wel de széchenyi híd wordt genoemd, omdat hij de initiatiefnemer van deze vaste oeververbinding was. Bij het Pester bruggenhoofd, aan het Roosevelt tér (plein) staat de Hongaarse Academie van Wetenschappen die ook al door Széchenyi is opgericht, terwijl de bezittingen van Széchenyi voldoende hoogwaardig waren – en genoeg in aantal – om het door hem gebouwde Nationale museum aan de Muzeum körút (rondweg) mee te vullen. Hongarije heeft daarmee het enige nationale museum ter wereld dat uit particulier bezit werd opgebouwd en nog wel door één persoon. Hetzelfde geldt voor de nationale bibliotheek, waar Széchenyi de grondlegger van was. Behalve dat Széchenyi een groot denker en politicus was, had Széchenyi dus ook nog een paar hobby’s die hem aan zijn nationale en internationale bekendheid hebben geholpen. De politieke achtergrond van Széchenyi en zijn functioneren als weldoener voor de Hongaarse gemeenschap zijn er de oorzaak van, dat de naam van Széchenyi nu bij het grote publiek leeft, door het naar hem genoemde ontwikkelingsplan, het zogenaamde Széchenyi terv (plan) van Fidesz (het Verbond van Jonge Democraten).

Hongarije
0

Na 8 afleveringen is de laatste aflevering goed om een samenvatting te maken. Samenvattingen geven een direct beeld zonder voorbehoud. Zoals ik in de eerste aflevering al heb gezegd, wij wonen graag in Hongarije, wij hebben hier veel ervaring opgedaan en hebben gezien wat de verschillen zijn tussen onze en de Hongaarse logica. Toch beweegt Hongarije zich in “onze” richting en de (generaties) lange tijd die nodig is om de veranderingen te realiseren kan dramatisch verkort worden wanneer Hongarije hulp krijgt. Het geven van hulp biedt zakelijke mogelijkheden, voor alle branches. Zeker ook voor Nederlandse recreatie ondernemers.

Hongarije
0

De grote politieke hervormingen in 1989 hebben hoofdzakelijk in naam plaatsgevonden en hebben hoofdzakelijk op de politieke achtergrond belangrijke veranderingen doorgevoerd. Er zijn wijzigingen in de grondwet aangebracht, er is een meer partijenstelsel ingevoerd, Hongarije is nu een erkende democratie, maar de Hongaren zelf? De Hongaren ervaren die veranderingen niet zo drastisch. Natuurlijk de grenzen gingen open, maar hoeveel Hongaren zijn nog nooit over de grenzen geweest? Dat percentage wordt kleiner. Hoofdzakelijk omdat de jongeren die vanuit onderlinge contacten en door advertenties van reisbureaus het reizen normaler zijn gaan vinden. Maar de oudere generaties die het vorige regime nadrukkelijk meegemaakt en beleefd hebben, de oudere generaties leefden de dagen, de weken, de maanden na de hervormingen – en zelfs nu – nog net zo als dat zij voor de de grote politieke hervormingen leefden. Ze klagen er over dat alles duurder wordt zoals ze voor de politieke hervormingen ook klaagden dat alles duurder werd, enzovoort. Het leven verandert wel, maar zo langzaam en zo geleidelijk, als dat ook in Nederland alles langzaam en geleidelijk verandert en duurder wordt.De grote politieke hervormingen hebben eigenlijk niet in 1989 plaatsgevonden, de echte politieke hervormingen zijn in feite pas in 1989 ingezet. Wij hebben meningen gehoord die er van uit gaan dat voor het doorvoeren van zulke ingrijpende politieke hervormingen tenminste 4 generaties en een enorme mentaliteitsverandering nodig zijn. Leerkrachten waren bijvoorbeeld gewend om als lesmethode woorden, rijtjes, voorwaarden, regels en regelingen “erin te stampen”. Misschien een goede methode om taal te leren, maar minder geschikt om te leren begrijpen en veel minder geschikt om te leren denken. Vroeger was het niet nodig – of zelfs ongewenst – dat mensen gingen denken, maar nu leven we in een andere tijd, zonder dat de onderwijsmethode reëel veranderd is. Sterker nog, de leraren van toen geven nog altijd les volgens de methode die zij zelf vroeger als de enig juiste lesmethode hebben geleerd. En wat leren zij de volgende generatie? Juist ja, de volgende generatie leert nog altijd hetzelfde. Alleen, de lesboekjes veranderen wat en denkende nieuwe generaties experimenteren wat en dat noemen we de onderwijsevolutie. Natuurlijk zijn de Hongaren nog altijd intelligent maar zonder hulp is een generatie lange vertraging in de evolutie moeilijk te voorkomen.

Hongarije
0

Na de enorme klaagzang gedurende de afgelopen weken over hoe het is en wat er allemaal niet goed gaat is het tijd om aan te geven waarom de Hongaren en de Hongaarse ondernemers zelf geen oplossingen gevonden hebben, of proberen te vinden. Er zijn voldoende terreinen waarop de Hongaren heel goed zijn.Zeker op landbouwgebied en de kwaliteit van landbouwproducten is Hongarije bepaald sterk te noemen, alhoewel de werkwijze niet altijd even logisch voorkomt. Hongaarse artsen zijn heel goed, zeker als gekeken wordt naar de hulpmiddelen die hen gemiddeld ter beschikking staan. Winkelpersoneel mag wat klantvriendelijker en vakbekwamer zijn, maar hoe geweldig aardig en behulpzaam is de gemiddelde werknemers niet in zijn of haar vrije tijd. Veel Hongaren doen nog altijd handwerk. Hongaren kunnen zich thuis en op het werk maar al te vaak geen moderne hulpmiddelen veroorloven, gewoon omdat het te duur voor ze is. Import machines en gereedschappen zijn in verhouding duurder dan arbeidslonen. Het gras wordt intussen (gelukkig) nog maar zelden met de zeis gemaaid, maar de maaimachines met passende capaciteiten ontbreken vaak nog. Grote machines worden relatief zelden nieuw aangeschaft. De geïmporteerde afdankertjes uit “rijke” landen zijn vaak nog goed genoeg. Veel Hongaren doen werk dat ze zelf niet hebben uitgezocht. In het oude systeem kregen ze wel is waar (vak-) opleidingen, maar werk kregen ze te vaak in een andere branches toegewezen. De werknemers werden ook niet echt aangemoedigd om bij te leren: veel “omhoog gevallen” chefs vreesden voorbij gestreefd te worden door hun eigen personeel. Laten we eerlijk zijn, dom zijn de Hongaren zeker niet, wat ontbreekt is het kweken van interesse en een beetje aanmoediging.Er zijn voldoende grote namen bekend van (geëmigreerde) Hongaren in, of vanuit, de meest uiteenlopend branches. Om er zo maar eens een paar te noemen: Frans List en Béla Bartok: componisten, Jozsef Laszlo Biro: uitvinder van de balpen, William Fox: Fox studio’s, Andy Grove: Intel corporation, Harry Houdini: goochelaar, Peter Lorre: acteur, Joseph Pulitzer: uitgever en naamgever aan de Pulitzer-prijs, Josef Ganz: locomotiefbouwer en ontwerper van de Volkswagen, Ferenc Puskás: voetballer, Erno Rubik: wiskundige “Rubik’s Cube”, Ignác Semmelweis: medicus, ontdekker van de oorzaak van kraamvrouwenkoorts, Charles Simonyi: computerdeskuundige-bedenker van het WYSIWYG (What You See Is What You Get) systeem, George Soros: belegger en filantroop, Viktor Vasarely: moderne kunst en schilder, Elie Wiesel: Nobelprijswinnaar (vrede) en ga zo maar door. Opvallend is, dat de meerderheid van de grote Hongaren buiten Hongarije bekend is geworden.

1 35 36 37 38