Hongarije
0

Een duidelijke verstoring van het systeem werd veroorzaakt door de komst van de eerste individuele toeristen, toeristen zonder groepsbinding, kort voor de 70-er jaren. Dat waren de toeristen met visa op zoek naar pensions die nog niet bestonden en kampeerders met tent of caravan op zoek naar kampeerplaatsen (campings) die ook nog uitgevonden moesten worden. Vaak ging het om toeristen op doorreis naar en van Griekenland of Turkije. Soms waren het gastarbeiders die onderweg waren naar, of van, hun jaarlijkse familiebezoek. De pension zoekers vonden aanvankelijk onderdak bij kamerverhuurders die daarvoor speciale toestemming hadden en nu voor een belangrijk deel bekend staan onder de noemer “dorpstoerisme”. Kampeerders werden uiteindelijk ondergebracht op militaire mobilisatie terreinen die op dat ogenblik niet werden gebruikt, maar waar wel de nodige (eenvoudige) infrastructuur aanwezig was en een bord “Kemping” boven de ingang kregen. De leiding kwam in handen van de provinciale vreemdelingenverkeersambten en waren als zodanig “staatscampings”. Van meet af aan moesten de individuele toeristen zich zelf bezig houden. Natuurlijk waren er wel geïnteresseerde gastgevers die voor hun gasten bezigheden zochten, maar dat was zeker geen algemeen gebruik. De toeristische infrastructuur is nog altijd niet optimaal, maar beter dan het geweest is. De toeristische infrastructuur is afhankelijk van de heersende cultuur. Het aanpassen van cultuur en tradities aan internationale normen is vele malen moeilijker.Publiek toegankelijke projecten die geschikt waren voor individuele buitenlandse toeristen zijn natuurlijk zwembaden. De individuele toeristen konden ook naar de musea, maar moesten daar genoegen nemen met de Hongaarse uitleg. Zelfs nu nog lijkt het aantal musea met volledig – naar moderne talen – vertaalde beschrijvingen van de tentoonstellingen op de vingers van één hand te tellen. Voor individuele toeristen en liefhebbers worden intussen wat programma’s georganiseerd die uiteindelijk grote overeenkomst vertonen met de oude groepsprogramma’s.

Hongarije
0

Het antwoord is even simpel als doeltreffend: op toeristisch gebied ligt het geld hier bijna voor het oprapen, maar niet voor iedereen en niet voor iedere activiteit. Verblijfplaatsen zoals hotels, campings en pensions worden over het algemeen verre van optimaal benut. De gemiddelde bezettingsgraad komt nauwelijks boven de 50%.Vakmensen zullen de volgende vragen hebben: heeft Hongarije natuurlijke toeristische mogelijkheden? Heeft Hongarije voldoende sportieve mogelijkheden? Heeft Hongarije een toeristisch bruikbare geschiedenis? Kan je in Hongarije watersport uitoefenen? Heeft Hongarije iets UNIEKs? Nog interessanter is de vraag welke toeristische richtingen niet onderkend worden (waar nog wat te verdienen valt) en waarom worden niet alle mogelijkheden voldoende onderkend?

Hongarije
0

Hongarije en de toerisme industrie
Voor de criticasters die menen dat ik de volgende beterweter ben die komt vertellen hoe alles moet en in zijn werk gaat, stel ik mij graag eerst even voor: sedert 1982 zijn mijn vrouw en ik bekend in Hongarije. In 1992 was ik initiatiefnemer en mede oprichter van de van de “Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége” of wel de “Hongaarse Camping Branche Organisatie”, een zustervereniging van de Nederlandse “RECRON”, (RECReatie Ondernemers Nederland). Voor de toeristische Hogeschool in Boedapest, het KVIF, schreef ik in 1998 een handboek over camping management dat met een subsidie van de staatssecretaris voor toerisme is uitgegeven. Over 2005 ben ik – als een soort oeuvreprijs – in aanwezigheid van de Hongaarse premier, als camping manager van het jaar in het zonnetje gezet. Nu ben ik nog altijd bestuurslid van het Hongaarse campingverbond en vertegenwoordig ik de Hongaarse campings in de Europese Federatie van Camping Organisaties “EFCO&HPA”.

Hongarije
0

In dit Hongaarse verkiezingsjaar was een lokale vereniging voor ouderen was zo aardig om ons uit te nodigen voor een cabaret avond. Wij kregen zoals iedereen gratis “ere” toegangskaartjes om het lokale cultuurcentrum binnen te komen en als buitenlanders werden we zelfs volledig begeleid, want stel je eens voor dat wij het Hongaarse cabaret niet zouden begrijpen. Bij het naar binnen gaan werden we al gelijk geconfronteerd met de regionale parlementskandidaat van de socialistische partij, een fraai beschilderde (niet natuurlijke) blondine waarvan de leeftijd onder het plamuur- en verfwerk werk niet goed geschat kan worden en – wanneer ze er niet bij is – Barbie wordt genoemd.

Hongarije
0

Het klimaat heeft mediterrane trekjes, de bevolkingsdichtheid is prettig laag, het landschap bestaat grotendeels uit natuurgebieden in glooiend terrein en files en bedrijventerreinen met zichtlocatie zijn nog onbekend. Mocht iemand Het Dorp van Wim Sonneveld willen voorzien van passende couleur locale, inclusief ‘kar met paard’, dan is dat hier in het zuidwesten van Hongarije geen enkel probleem.

1 32 33 34