Aanbesteding Nederlands paviljoen Dubai EXPO 2020 van start

0

De Europese aanbesteding voor het Nederlandse paviljoen tijdens de wereldtentoonstelling Dubai EXPO 2020 is officieel gestart.

Het aanbestedingsdocument is op 15 juni 2018 op Tenderned gepubliceerd. Hierin worden marktpartijen gevraagd met voorstellen te komen voor het paviljoen, de belevenis binnen en de omgeving buiten. Uiteraard moeten deze elementen één geheel vormen. Het gaat zowel om het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de afbouw van het paviljoen. Innovatie en duurzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten.

Water, energie en voedsel
De Nederlandse deelname aan de Dubai EXPO 2020 biedt een kans om te laten zien wat ons land in huis heeft aan innovatieve en duurzame oplossingen op het gebied van water, energie en voedsel, en vooral de verbinding daartussen. Door de samenwerking tussen Nederland en de Golf op deze thema’s te verstevigen, wordt ook de basis versterkt voor verdere samenwerking op andere gebieden.    

Hoogtepunt
Onder de noemer ‘Dutch Dubai: Dutch connection in the Gulf‘ is door het ministerie van Buitenlandse Zaken een meerjarige campagne opgezet, toewerkend naar de Dubai EXPO 2020. In de aanloop naar en tijdens deze expo wordt er samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden een breed scala aan activiteiten georganiseerd. Rode draad is de focus op water, energie en voedsel. Het Nederlandse paviljoen dat voor de Dubai EXPO 2020 moet worden gebouwd, vormt daarbij een hoogtepunt. Het paviljoen biedt dagjesmensen een unieke belevenis maar is ook een platform waar het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden bij elkaar worden gebracht. 

Aanbestedingsdocument
Het aanbestedingsdocument is terug te vinden op Tenderned. Hierin wordt beschreven wat er gevraagd wordt aan de markt. Het geeft weer wat de doelstellingen zijn, aan welke eisen het paviljoen, de omgeving buiten en de beleving binnen moet voldoen. En op welke manier dat wordt beoordeeld. De aanbesteding wordt begeleid door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De deadline voor het inleveren van een inschrijving is 3 september 2018, 12.00 uur.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken

Walter van Teeffelen

About Walter van Teeffelen

Walter van Teeffelen woont sinds 1981 in Den Haag en houdt zich als Hoofdredacteur van inZaken.eu met meerdere zaken bezig. Hij heeft veel ervaring met het schrijven van artikelen en andere stukken over internationaal zaken doen. Met een achtergrond van (culturele) Fondsenwerving is Walter een enorme aanwinst voor inZaken.eu.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmail
Share.

Comments are closed.